LIÊN KẾT WEBSITE

Mở liên kết

Lượt truy cập:   576,115

Đang online:      12

Thông báo số 23/TBSB ngày 03/6/2020 - Thông báo tình hình sinh vật hại 07 ngày

1. Tình hình sâu bệnh hại:

 Trên cây lúa Hè thu 2020: Trên diện tích lúa mới gieo sạ các đối tượng SVH gây hại như  bọ trĩ, chuột, ốc bươu vàng...gây hại rải rác

 Trên cây cà phê: Bệnh gỉ sắt TLH 5-35%, DTN 35,5 ha (Krông Búk, Ea H’leo, Ea Kar) giảm nhẹ so với kỳ trước; Bệnh khô cành TLH 4-35%, DTN 50 ha (Krông Búk, Ea Kar, TX. Buôn Hồ) tăng 2 ha so với kỳ trước; Rệp vảy (xanh, nâu) TLH 4-30%, DTN 29 ha (Lắk, Ea Kar, Ea H’leo, TX. Buôn Hồ, Krông Pắk) tăng 4,7 ha so với kỳ trước; Rệp sáp TLH 4-22%, DTN 39 ha ( Krông Pắk, TX. Buôn Hồ, Krông Búk) giảm nhẹ so với kỳ trước. Các loại sâu bệnh khác gây hại rải rác.

 Trên cây Hồ tiêu: Bệnh chết chậm TLH 3-70%, DTN 86,8 ha (Buôn Đôn,Cư M'gar, Krông Năng, Ea Kar, Krông Búk, Lắk, TX. Buôn Hồ, Krông Pắk), tăng 34,5 ha so với kỳ trước; Tuyến trùng TLH 2-20%, DTN 15 ha (Ea Kar, TX. Buôn Hồ, Krông Pắk), giảm 6,3 ha so với kỳ trước; Bệnh chết nhanh TLH 2-50%, DTN 12,6 ha (TX. Buôn Hồ, Ea H’leo), tăng 8,5 ha so với kỳ trước. Các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể.

 Trên cây ca cao: Bọ cánh cứng mật độ 5-12 con/m2, DTN 26 ha (Ea Kar), tăng 6 ha so với kỳ trước; Rệp muội (rầy mềm) TLH 25-30%, DTN 4 ha, (Ea Kar), giảm 6 ha so với kỳ trước; Bọ xít muỗi TLH 15-25%, DTN 6 ha(Ea Kar) giảm 6,1 ha so với kỳ trước. Các loại sâu, bệnh khác gây hại rải rác.

 Trên cây Điều: Bệnh thán thư TLH 5-30%, DTN 36 ha (Ea Kar, Krông Búk), giảm 22 ha so với kỳ trước; Sâu đục thân, cành TLH 5-35%, DTN 14,2 ha (Ea Kar, Krông Pắk, Lắk), tăng 5,2 ha so với kỳ trước; Bọ xít muỗi TLH 4-35%, DTN 24 ha (Ea Kar, Krông Pắk, Krông Búk), giảm 7 ha so với kỳ trước. Các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể.

 Trên cây Sắn (Mì): Khảm lá do virus gây hại TLH 5-90%, DTN 357 ha (Ea Súp, M’Đrắk, Ea Kar), tăng 6 ha so với kỳ trước; Bọ phấn mật độ 18-20 con/m2, DTN 5 ha (Ea Kar), tăng 5 ha so với kỳ trước. Các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể.

 Trên cây rau các loại: Bệnh phấn trắng TLH 15-20%, DTN 5 ha; Bệnh cháy lá/ thối lá TLH 20-25%, DTN 5 ha; Dòi đục lá TLH 15-20%, DTN 3 ha; Sâu xanh mật độ 16-20 con/m2, DTN 3 ha; Sâu ăn lá mật độ 16-20 con/m2, DTN 5 ha … gây hại cục bộ tại Ea Kar

 Trên cây có múi: Bệnh Greening TLH 10-20%, DTN 18 ha (Ea Kar), tăng 7 ha so với kỳ trước; Sâu vẽ bùa TLH 20-35%, DTN 23 ha (Ea Kar) tăng 8 ha so với kỳ trước và các loại sâu, bệnh khác gây hại rải rác.

 Trên cây sầu riêng:  Rầy bông (rầy phấn, tua trắng) TLH 3-10%, DTN 3 ha (Krông Pắk) tăng 2 ha so với kỳ trước; Bệnh đốm rong (Tảo) TLH 2-15%, DTN 1 ha (Krông Pắk), giảm nhẹ so với kỳ trước. Các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể.

 Trên cây ngô (bắp): Sâu keo mùa thu mật độ 2-8 con/m2, DTN 5 ha (Krông Năng) tương đương so với kỳ trước. Các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể.

 Trên cây cao su: Bệnh phấn trắng TLH 4-10%, DTN 6 ha (TX. Buôn Hồ) giảm nhẹ so với kỳ trước; Bệnh nấm hồng TLH 4-12%, DTN 5 ha (TX. Buôn Hồ) tương đương so với kỳ trước. Các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể.

2. Công tác kỹ thuật, dự tính, dự báo, chỉ đạo sản xuất: Theo dõi tình hình phát sinh sâu, bệnh gây hại trên các loại cây trồng chính để có giải pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, cụ thể:

 Trên lúa Hè thu: Cần chú ý đến các đối tượng SVH gây hại như bệnh bọ trĩ, chuột, ốc bươu vàng...có khả năng phát sinh gây hại giai đoạn lúa gieo sạ - mạ.

 Trên cây cà phê: Bệnh gỉ sắt, bênh khô cành tiếp tục gây hại. Rệp các loại phát sinh gây hại tăng dần và có khả năng gây hại cục bộ trên những diện tích cà phê già cỗi, chăm sóc kém, mọt đục cành, sâu đục thân phát sinh gây hại rải rác.

 Trên cây tiêu: Bệnh chết nhanh, bệnh vàng lá chết chậm tiếp tục gây hại. Rệp sáp gốc, tuyến trùng…có thể gia tăng gây hại.

 Trên rau các loại: Các loài sâu, bệnh hại sẽ có xu hướng phát sinh phát triển mạnh như bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, rệp muội, rầy mềm và bệnh thối nhũn, thán thư, đốm lá...

 Trên ngô, đậu: Sâu keo mùa thu, sâu ăn lá, sâu xanh, sâu khoang, bệnh đốm lá, bệnh rỉ sắt, bệnh lở cổ rễ, thối rễ, sâu đục thân.. gây hại trên diện tích ngô vụ mới.

 Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục gây hại, bọ phấn, rệp sáp bột hồng, nhện đỏ gây hại cục bộ, bệnh chổi rồng, bệnh đốm lá, cháy lá vi khuẩn...gây hại rải rác.

 Trên cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục thân, cành,, bệnh thán thư ...gây hại cục bộ các vườn chăm sóc kém.

 Trên ca cao: Bọ xít muỗi, rệp sáp, sâu đục thân, bệnh thối quả, khô ngược cành, câu cấu ăn lá, bộ gặm nhấm gây hại rải rác.

 Trên cây mía: Sâu đục thân, xén tóc, bọ hung, sùng  đục gốc, bệnh đốm lá, bệnh trắng lá do Phytoplasma tiếp tục gây hại cục bộ.

 Trên cây cao su: Bệnh xì mủ thân cành, bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh nấm hồng phát sinh gây hại rải rác.

 Cây rừng trồng: Sâu đục thân, mối, bệnh đốm lá, chết héo, thán thư và các đối tượng sâu, bệnh hại khác gây hại rải rác.

 Cây sầu riêng, cam quýt, Bơ, Vải: Bệnh nứt thân xì mủ, Bệnh héo chết nhanh do Phytopthora trên cây sầu riêng, bệnh đốm nâu thanh long, sâu tiện vỏ, dòi đục lá, sâu đục thân, mọt đục thân cành, nhện đỏ, bệnh sẹo, thán thư, bệnh vàng lá gân xanh gây hại rải rác.

© 2015 Bản quyền thuộc về CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẮK LẮK
Số 11 Hùng Vương - Phường Tự An - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Ði?n tho?i: 0262.3.852.747 - Fax: 0262.3.813.408
Email: diennk@nnptnt.daklak.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Ðăk Lăk