LIÊN KẾT WEBSITE

Mở liên kết

Lượt truy cập:   640,235

Đang online:      15

Thông báo số 52/TBSB ngày 23/12/2020 - Thông báo tình hình sinh vật hại 07 ngày

1.Tình hình sâu bệnh hại:

* Nhóm cây công nghiệp lâu năm:

Trên cây cà phê: Bệnh khô cành TLH 5-25%, DTN: 42 ha (Krông Búk, Ea Kar, Krông Pắk), giảm 10ha so với kỳ trước; Bệnh gỉ sắt TLH 5-30%, DTN 42.3 ha (Krông Búk, EaHleo, Ea Kar), tăng 40.3 ha so với kỳ trước; Bệnh nấm hồng TLH 3-15%, DTN 22.2 ha (Krông Buk, EaHleo); Rệp vảy (xanh, nâu) TLH 15-35%, DTN 22.2 ha (Ea Kar), giảm 10,2 ha so với kỳ trước; Rệp sáp TLH 4-10%, DTN 30.1ha (Krông Búk, Ea H’leo). Các loại sâu bệnh khác gây hại rải rác.

Trên cây Hồ tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm TLH 2-15%, DTN 45.9 ha (Cư M'gar, Kr.Búk, Kr. Pắk, Ea Kar), giảm 2,4 ha so với kỳ trước; Tuyến trùng TLH 20-35%, DTN 11.4 ha (Ea Kar), tăng 2,4 ha so với kỳ trước; Bệnh chết nhanh TLH 2-9%, DTN 8,1 ha (Ea  Kar, EaHleo; Kr. Pắk);  Bệnh đốm tảo TLB 5-15% DTN 16 ha (Kr. Buk, EaKar); Bọ xít lưới TLH: 4-8%, DTN 16 ha (Krông Búk). Rệp sáp gốc TLH 5-15% DTN 2.4ha (EaHleo). Các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể.

Trên cây ca cao: Bọ xít muỗi TLH: 10-35% DTN: 38.5 ha (Ea Kar, Kroong Buk, EaSup, EaHleo), tăng 71.5 ha so vời kỳ trước; Bệnh thán thư TLB 5-35% DTN 29ha (Krông Buk, EaKar); Sâu đục rộp lá TLH 15-20%, DTN 03 ha (Ea Kar), giảm 03 ha so với kỳ trước; Sâu đục thân cành TLH 10-15% DTN 03 ha (Ea Kar). Các loại sâu, bệnh khác gây hại rải rác.

Trên cây Điều: Bệnh thán thư TLH 5-35%, DTN 26 ha (Ea Kar, Krông Búk), giảm 05 ha so với kỳ trước; Bọ xít muỗi TLH 4-30%, DTN 21 ha (Ea Kar, Krông Buk), giảm 14 ha so với kỳ trước; Sâu đục thân, cành TLH 10-25% DTN 06 ha (Ea Kar); Sâu đục rộp lá TLH 15-35%, DTN 21 ha (Ea Kar) tăng 11 ha so với kỳ trước. Các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể.

* Nhóm cây Công nghiệp ngắn ngày:

Trên cây Sắn (Mì): Khảm lá do virus gây hại TLH 5-40, gây TLH cao 50-90%%, DTN 117ha (Ea Súp); Bọ phấn MĐ 17-20 con/m2, DTN 05 ha (Ea Kar); Bệnh đốm lá vi khuẩn TLH 15-20%, DTN 04 ha (Ea Kar). Các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể.

* Nhóm cây rau màu

Trên cây rau các loại: Sâu xanh bướm trắng MĐ: 2-6 con/m2, DTN: 03 ha (Ea Súp). Các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể.

* Nhóm cây ăn quả:

Trên cây sầu riêng: Bệnh đốm rong (Tảo) TLB: 3-13% DTN 01 ha (Kr. Pắk). Rầy bông (rầy phấn, tua trắng) TLH 2-11% DTN 03 ha (Kr. Pắk). Các loại sâu bệnh hại khác gây hại rải rác.

Trên cây có múi: Bệnh greening TLH 25-40%, DTN:15 ha (Ea Kar), tăng nhẹ so với kỳ trước; Sâu vẽ bùa MĐ 10-25 con/m2 DTN 09 ha (Ea Kar), tương đương so với kỳ trước; Bệnh vàng lá, thối rễ TLH 15-30%, DTN: 07 ha (Ea Kar), giảm nhẹ so với kỳ trước. Các loại sâu bệnh khác gây hại rải rác.

Trên cây Bơ: Bọ xít muỗi TLH 5-15%, DTN 1.7ha (EaHleo)

* Nhóm cây lương thực:

Trên cây lúa: Sâu cuốn lá lớn TLH: 5-20% DTN 0.5ha (Lắk); Ốc bươu vàng MĐ 10-30 con/m2 DTN 11 ha (Ea Kar), tăng nhẹ so với kỳ trước; Bệnh đốm nâu TLH 10-15% DTN 2.5 ha (Lắk); Bệnh đạo ôn lá TLH 2-10% DTN 2 ha (Lắk); Chuột TLH 15-35%, DTN 5 ha (Ea Kar). Các loại sâu bệnh khác gây hại rải rác.

2. Công tác Bảo vệ thực vật:Theo dõi tình hình phát sinh sâu, bệnh gây hại trên các loại cây trồng chính để có giải pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, cụ thể:

Cây lúa Thu đông: Chuột, bệnh đạo ôn lá, sâu đục thân, tuyến trùng hại rễ, muỗi hành phát sinh gây hại rải rác. OBV lây lan, gây hại cục bộ.

* Lúa Đông xuân: Giai đoạn mạ sâu bệnh gây hại không đáng kể.

Trên cây cà phê: Bệnh khô quả, bệnh gỉ sắt, rệp sáp hại cành, rệp vảy nâu, vảy xanh gây hại rải rác trên những vườn già cỗi, chăm sóc kém.

Trên cây tiêu: Tăng cường hướng dẫn nông dân vệ sinh vườn tiêu, kết hợp với kiểm tra, theo dõi sát diễn biến của rệp sáp, tuyến trùng rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm, tảo đỏ…

Trên rau các loại: Chú ý các loài sâu, bệnh hại sẽ có xu hướng phát sinh phát triển mạnh như bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, rệp muội, rầy mềm và bệnh thối nhũn, thán thư, đốm lá...

Trên ngô, đậu: Sâu ăn lá, sâu keo mùa thu, sâu xanh, sâu khoang, bệnh đốm lá, bệnh rỉ sắt, bệnh lở cổ rễ, thối rễ, sâu đục thân, sâu đục quả gây hại rải rác.

Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục gây hại, bọ phấn, rệp sáp bột hồng, nhện đỏ gây hại cục bộ, bệnh chổi rồng, bệnh đốm lá, cháy lá vi khuẩn...gây hại rải rác trên cây sắn giai đoạn phát triển thân lá.

Trên cây điều: Bọ xít muỗi,rệp sáp, sâu đục thân, cành, sâu cuốn lá, sâu đục nõn, bệnh thán thư gây hại cục bộ các vườn chăm sóc kém.

Trên ca cao: Bọ xít muỗi, rệp sáp, sâu đục thân, bệnh thối quả, khô ngược cành, câu cấu ăn lá, bộ gặm nhấm gây hại rải rác.

Trên cây mía: Sâu đục thân, sùng  đục gốc, bệnh đốm lá, bệnh bạc trắng lá phát sinh gây hại rải rác.

Trên cây cao su: Bệnh xì mủ thân cành, bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh nấm hồng phát sinh gây hại rải rác.

Cây rừng trồng: Sâu đục thân, mối, bệnh đốm lá, chết héo, thán thư và các đối tượng sâu, bệnh hại khác gây hại rải rác.

Cây sầu riêng, cam quýt, Bơ, Vải: Bệnh nứt thân xì mủ, Bệnh héo chết nhanh do Phytopthora trên cây sầu riêng, bệnh đốm nâu thanh long, sâu tiện vỏ, nhện đỏ, bệnh sẹo, thán thư, bệnh vàng lá gân xanh gây hại rải rác.

© 2015 Bản quyền thuộc về CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẮK LẮK
Số 11 Hùng Vương - Phường Tự An - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Ði?n tho?i: 0262.3.852.747 - Fax: 0262.3.813.408
Email: diennk@nnptnt.daklak.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Ðăk Lăk