LIÊN KẾT WEBSITE

Mở liên kết

Lượt truy cập:   640,285

Đang online:      17

Thông báo số 53/TBSB ngày 30/12/2020 - Thông báo tình hình sinh vật hại 07 ngày

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI  07 NGÀY QUA

* Nhóm cây công nghiệp lâu năm:

1. Trên cây cà phê: Bệnh khô cành TLH 5-12%, DTN: 35 ha (Krông Búk), giảm 07 ha so với kỳ trước; Bệnh gỉ sắt TLH 5-15%, DTN 31,7 ha (Krông Búk, EaHleo), giảm 10,6 ha so với kỳ trước; Bệnh nấm hồng TLH 3-15%, DTN 27,2 ha (Krông Buk, Ea H’leo, Tx. Buôn Hồ); Rệp vảy (xanh, nâu) TLH 3-10%, DTN 4,2 ha (Ea H’leo, Tx. Buôn Hồ), giảm 18 ha so với kỳ trước; Rệp sáp TLH 1-10%, DTN 30ha (Krông Búk). Các loại sâu bệnh khác gây hại rải rác.

2. Trên cây Hồ tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm TLH 4-10%, DTN 55,3 ha  (Buôn Đôn, Krông Buk, Ea H’leo, Tx. Buôn Hồ), tăng 9,4 ha so vời kỳ trước; Tuyến trùng TLH 3-12%, DTN 05 ha (Ea H’leo, Tx. Buôn Hồ), giảm 6,4 ha so với kỳ trước; Bệnh chết nhanh TLH 2-8%, DTN 24,4 ha (Cư M’gar, Buôn Đôn, Tx. Buôn Hồ, Ea H’leo), tăng 16,3 ha so với kỳ trước;  Bệnh đốm tảo TLB 5-7% DTN 9 ha (Krông Buk); Bọ xít lưới TLH: 4-8%, DTN 16 ha (Krông Búk). Rệp sáp gốc TLH 5-15% DTN 03 ha (Ea H’leo). Các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể.

3. Trên cây Điều: Bệnh thán thư TLH 5-12%, DTN 21 ha (Krông Búk), giảm 08 ha so với kỳ trước; Bọ xít muỗi TLH 4-10%, DTN 22 ha (Ea Súp, Krông Buk), giảm 16,5 ha so với kỳ trước; Bọ vòi voi đục chồi TLH 3-10% DTN 1,1 ha (Ea H’leo). Các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể.

* Nhóm cây Công nghiệp ngắn ngày:

4. Trên cây Sắn (Mì): Khảm lá do virus gây hại TLH 5-90%, DTN 167 ha, trong đó diện tích nhiễm nặng: 97 ha (Ea Súp, Buôn Đôn), tăng 50 ha so với kỳ trước. Các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể.

* Nhóm cây ăn quả:

5. Trên cây Bơ: Bọ xít muỗi TLH 5-15%, DTN 1.2 ha (Ea H’leo)

* Nhóm cây lương thực:

6. Trên cây lúa: Bọ trĩ (bù lạch) TLH 20-25%, DTN 3,5 ha (Tx. Buôn Hồ), Sâu cuốn lá nhỏ TLH: 2-3% DTN 2,5ha (Tx. Buôn Hồ); Ốc bươu vàng MĐ 2-3 con/m2 DTN 3 ha (Tx Buôn Hồ), giảm nhẹ so với kỳ trước; Tuyến trùng hại rễ TLH 10-15% DTN 03 ha (Ea Súp). Các loại sâu bệnh khác gây hại rải rác.

7. Trên cây Ngô: Sâu đục bắp MĐ 2-3 con/m2, DTN 04 ha (TX. Buôn Hồ); Bệnh đốm lá nhỏ TLH 6-15%, DTN 05 ha (Tx. Buôn Hồ). Các loại sâu bệnh khác gây hại rải rác.

II. DỰ KIẾN SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Cây lúa Thu đông: Chuột, bệnh đạo ôn lá, sâu đục thân, muỗi hành phát sinh gây hại rải rác. OBV lây lan, gây hại cục bộ.

* Lúa Đông xuân: Cần theo dõi các đối tượng sâu bệnh gây hại giai đoạn mạ như bọ trĩ, bạc lá lúa, ốc bươu vàng....

2. Trên cây cà phê: Bệnh khô quả, bệnh gỉ sắt, rệp sáp hại cành, rệp vảy nâu, vảy xanh gây hại rải rác trên những vườn già cỗi, chăm sóc kém.

3. Trên cây tiêu: Tăng cường hướng dẫn nông dân vệ sinh vườn tiêu, kết hợp với kiểm tra, theo dõi sát diễn biến của rệp sáp, tuyến trùng rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm, tảo đỏ…

4. Trên rau các loại: Chú ý các loài sâu, bệnh hại sẽ có xu hướng phát sinh phát triển mạnh như bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, rệp muội, rầy mềm và bệnh thối nhũn, thán thư, đốm lá...

5. Trên ngô, đậu: Sâu ăn lá, sâu keo mùa thu, sâu xanh, sâu khoang, bệnh đốm lá, bệnh rỉ sắt, bệnh lở cổ rễ, thối rễ, sâu đục thân, sâu đục quả gây hại rải rác.

6. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục gây hại, bọ phấn, rệp sáp bột hồng, nhện đỏ gây hại cục bộ, bệnh chổi rồng, bệnh đốm lá, cháy lá vi khuẩn...gây hại rải rác trên cây sắn giai đoạn phát triển thân lá.

7. Trên cây điều: Bọ xít muỗi,rệp sáp, sâu đục thân, cành, sâu cuốn lá, sâu đục nõn, bệnh thán thư gây hại cục bộ các vườn chăm sóc kém.

8. Trên ca cao: Bọ xít muỗi, rệp sáp, sâu đục thân, bệnh thối quả, khô ngược cành, câu cấu ăn lá, bộ gặm nhấm gây hại rải rác.

9. Trên cây mía: Sâu đục thân, sùng  đục gốc, bệnh đốm lá, bệnh bạc trắng lá phát sinh gây hại rải rác.

10. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ thân cành, bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh nấm hồng phát sinh gây hại rải rác.

11. Cây rừng trồng: Sâu đục thân, mối, bệnh đốm lá, chết héo, thán thư và các đối tượng sâu, bệnh hại khác gây hại rải rác.

12. Cây sầu riêng, cam quýt, Bơ, Vải: Bệnh nứt thân xì mủ, Bệnh héo chết nhanh do Phytopthora trên cây sầu riêng, bệnh đốm nâu thanh long, sâu tiện vỏ,  nhện đỏ, bệnh sẹo, thán thư, bệnh vàng lá gân xanh gây hại rải rác.

© 2015 Bản quyền thuộc về CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẮK LẮK
Số 11 Hùng Vương - Phường Tự An - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Ði?n tho?i: 0262.3.852.747 - Fax: 0262.3.813.408
Email: diennk@nnptnt.daklak.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Ðăk Lăk