LIÊN KẾT WEBSITE

Mở liên kết

Lượt truy cập:   704,014

Đang online:      33

Báo cáo tiến độ sản xuất Tuần 09 (đến ngày 03/3/2021)

1. Tiến độ gieo trồng vụ Đông xuân 2020-2021:

Tính đến ngày 02/03/2021 vụ Đông xuân năm 2020 – 2021 kết thúc gieo trồng với tổng diện tích 58.865 ha/ 53.580 ha đạt 109,86% KH, cụ thể như sau: lúa nước 43.221 ha/37.000 ha đạt 116,81% KH, ngô 2.911 ha/3.340 ha đạt 87,16% KH, khoai lang 1.813 ha/1.960 ha đạt 92,50 % KH, sắn 1.819 ha/2.120 ha đạt 85,80 % KH, mía 956 ha/1.000 ha đạt 96,50% KH, thuốc lá 717 ha/580 ha đạt 123,62% KH, đậu các loại 1.129 ha/1.260 ha đạt 89,60 %KH, rau các loại 3.784 ha/3.620 ha đạt 104,53% KH, cây khác 2.502 ha/2.700 ha đạt 92,67% KH ( cây TAGS 1.363 ha, dưa hấu 515 ha, cây khác 624 ha).

Cây trồng

hàng năm

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích

Kế hoạch  (ha)

Diện tích

Thực hiện (ha)

Lúa

Đẻ nhánh- đứng cái

37.000

43.221

Ngô

Giai đoạn cây con, PTTL

3.340

2.911

Khoai lang

PTTL

1.960

1.813

Sắn

Giai đoạn mọc mầm, ra rễ

2.120

1.819

Mía

PTTL

1.000

965

Thuốc lá

Cây con

580

717

Đậu các loại

Giai đoạn cây con

1.260

1.129

Rau các loại

Các giai đoạn

3.620

3.784

Cây khác

Các giai đoạn

2.700

2.502

Cây trồng lâu năm

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây cà phê

Chăm sóc - ra hoa

208.250

Cây tiêu

Quả chắc xanh- Chín bói

34.500

Cây cao su

Các GĐST

37.700

Cây điều

Ra hoa, đậu quả

23.995

Ca cao

Các giai đoạn

1.150

Cây ăn quả các loại

Các giai đoạn

30.622

Cây trồng khác

Các giai đoạn

1.535

© 2015 Bản quyền thuộc về CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẮK LẮK
Số 11 Hùng Vương - Phường Tự An - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Ði?n tho?i: 0262.3.852.747 - Fax: 0262.3.813.408
Email: diennk@nnptnt.daklak.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Ðăk Lăk