LIÊN KẾT WEBSITE

Mở liên kết

Lượt truy cập:   703,933

Đang online:      36

Báo cáo tiến độ sản xuất Tuần 10 (đến ngày 10/3/2021)

1.1. Tính đến ngày 03/02/2021

Vụ Đông xuân 2020-2021 kết thúc gieo trồng với tổng diện tích là 58.861/53.580ha KH, đạt 109,86%.

Cây trồng

hàng năm

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích

Kế hoạch  (ha)

Diện tích

Thực hiện (ha)

Lúa

Đứng cái, làm đòng

37.000

43.221

Ngô

 PTTL

3.340

2.911

Khoai lang

PTTL

1.960

1.813

Sắn

Mọc mầm, ra rễ, PTTL

2.120

1.819

Mía

PTTL

1.000

965

Thuốc lá

PTTL

580

717

Đậu các loại

PTTL

1.260

1.129

Rau các loại

Các giai đoạn

3.620

3.784

Cây khác

Các giai đoạn

2.700

2.502

Cây trồng lâu năm

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây cà phê

Ra hoa, đậu quả

208.250

Cây tiêu

Chín, thu hoạch

34.500

Cây cao su

Các GĐST

37.700

Cây điều

Ra hoa, đậu quả, quả non

23.995

Ca cao

Các giai đoạn

1.150

Cây ăn quả các loại

Các giai đoạn

30.622

Cây trồng khác

Các giai đoạn

1.535

1.2. Tiến độ thu hoạch vụ Đông xuân 2020-2021: Tính đến ngày 09/03/2021 vụ Đông xuân năm 2020 – 2021 thu hoạch được với tổng diện tích 1.458 ha/58.861 ha đạt 2,48 % TH. Trong đó, lúa nước 646 ha/43.221 ha đạt 1,49% TH, ngô 31 ha/2.911 ha đạt 1,06% TH, khoai lang 64 ha/1.813 ha đạt 3,53%TH, rau các loại 487 ha/3.784 ha đạt 12,87%TH, cây khác 230 ha/2.502 ha đạt 9,19% TH (dưa hấu 172 ha, cây khác 30 ha).

© 2015 Bản quyền thuộc về CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẮK LẮK
Số 11 Hùng Vương - Phường Tự An - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Ði?n tho?i: 0262.3.852.747 - Fax: 0262.3.813.408
Email: diennk@nnptnt.daklak.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Ðăk Lăk