LIÊN KẾT WEBSITE

Mở liên kết

Lượt truy cập:   703,904

Đang online:      36

Báo cáo tiến độ sản xuất Tuần 11 (đến ngày 17/3/2021)

1. Kế hoạch và tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021:

Tính đến ngày 03/02/2021 Vụ Đông xuân 2020-2021 kết thúc gieo trồng với tổng diện tích là 58.861/53.580ha KH, đạt 109,86%.

Cây trồng

hàng năm

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích

Kế hoạch  (ha)

Diện tích

Thực hiện (ha)

Lúa

Đứng cái, làm đòng

37.000

43.221

Ngô

PTTL

3.340

2.911

Khoai lang

PTTL

1.960

1.813

Sắn

Mọc mầm, ra rễ, PTTL

2.120

1.819

Mía

PTTL

1.000

965

Thuốc lá

PTTL

580

717

Đậu các loại

PTTL

1.260

1.129

Rau các loại

Các giai đoạn

3.620

3.784

Cây khác

Các giai đoạn

2.700

2.502

Cây trồng lâu năm

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây cà phê

Ra hoa, đậu quả

208.250

Cây tiêu

Chín, thu hoạch

34.500

Cây cao su

Các GĐST

37.700

Cây điều

Ra hoa, đậu quả, quả non

23.995

Ca cao

Các giai đoạn

1.150

Cây ăn quả các loại

Các giai đoạn

30.622

Cây trồng khác

Các giai đoạn

1.535

1.1 Tiến độ thu hoạch đến ngày 16/3/2021:

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế, thị xã, thành phố tổng diện tích thu hoạch toàn tỉnh được 2.947/58.861ha đạt 5,01%. Trong đó lúa nước: 913/43.221 ha đạt 2,11%; ngô: 31/2.911 ha đạt 1,06%; khoai lang 64/1.813 ha  đạt 3,53%; rau các loại 1.394/3.784 ha đạt 36,84%; cây hàng năm khác 545/5.202ha đạt 21,78% (trong đó, dưa hấu 515/515 ha đạt 100%, cây khác 30/624 ha đạt 4,81%).

© 2015 Bản quyền thuộc về CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẮK LẮK
Số 11 Hùng Vương - Phường Tự An - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Ði?n tho?i: 0262.3.852.747 - Fax: 0262.3.813.408
Email: diennk@nnptnt.daklak.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Ðăk Lăk