LIÊN KẾT WEBSITE

Mở liên kết

Lượt truy cập:   531,890

Đang online:      17

Báo cáo tiến độ sản xuất vụ Hè Thu năm 2019 Tuần 35 (đến ngày 04/9)

     1. Tình hình sản xuất vụ Hè thu năm 2019: (Kết thúc tiến độ gieo trồng tính đến ngày 20/8/2019)

Cây trồng

Diện tích (ha)

Giai đoạn sinh trưởng

Lúa nước

53.578ha/55.000ha

Sinh trưởng: Làm đòng - Trỗ - Chín sáp

Lúa cạn

8.644ha/ 8.606ha

Sinh trưởng: Làm đòng – Trỗ

Ngô

57.402ha/62.700ha

Sinh trưởng: Chín sáp – thu hoạch

Khoai lang

3.094ha/2.230ha

Sinh trưởng: PTTL – Hình thành củ

Sắn

36.122ha/37.000ha

Sinh trưởng: PTTL – Hình thành củ

Đậu xanh

6.315ha/9.000ha

Sinh trưởng: PTTL – Hình thành quả

Đậu nành

1.210ha/1.740ha

Sinh trưởng: PTTL – Hình thành quả

Đậu lạc

2.526ha/2.167ha

Sinh trưởng: PTTL – Hình thành quả

Đậu các loại

10.063ha/7.970ha

Sinh trưởng: PTTL – Hình thành quả

Rau xanh

4.742ha/2.732ha

Sinh trưởng: Các giai đoạn

Mía

13.614ha/19.000ha

Sinh trưởng: PTTL

Cây hàng năm khác

10.172ha/8.140ha

Sinh trưởng: Các giai đoạn.

Cây trồng

Diện tích (ha)

Giai đoạn sinh trưởng

Cây cà phê

203.063

Sinh trưởng: Quả xanh – Chín bói

Cây tiêu

37.601

Sinh trưởng: Quả non

Cây cao su

37.841

Sinh trưởng: Các GĐST

Cây điều

23.028

Sinh trưởng: Quả xanh – Chín bói

Ca cao

1.731

Sinh trưởng: Các GĐST

Cây ăn quả các loại

20.489

Sinh trưởng: Các GĐST

Cây trồng khác

1.731

Sinh trưởng: Các GĐST

 

     2. Tình hình sản xuất vụ Thu  Đông 2019:

Tính đến ngày 03/9/2019 toàn tỉnh gieo trồng 5.018 ha/61.961 ha đạt 8.1%KH. Trong đó, ngô 3.543 ha/38.795 ha đạt 9.13%KH, đậu nành 228 ha/1.460 ha đạt 15,62% KH, đậu lạc 450 ha/4.833 ha đạt 9.31% KH, đậu các loại 412 ha/5.170 ha đạt 7,97% KH, rau xanh 148 ha/2.443 ha đạt 6,06% KH, cây hàng năm khác 113 ha/7.710 ha đạt 1,47 % KH, cỏ 1.192 ha, 270 ha, 190 ha.

     3. Tiến độ thu hoạch vụ Hè thu năm 2019:

Tính đến ngày 03/9/2019 toàn tỉnh thu hoạch được 7147 ha/207.482 ha đạt 8,26% KH. Trong đó, lúa nước 1.234 ha /53.578 ha đạt 2,3% KH, ngô 4.506 ha/57.402 ha đạt 7,85% KH, khoai lang 113/3.094 đạt 3,65 KH, đậu xanh 2.957 ha/6.345 ha đạt 46,83% KH, đậu nành 605 ha/1.210 ha đạt 50,00%, đậu lạc 1.095 ha/2.526 ha đạt 43,35 % KH, đậu các loại khác 2.685 ha/10.063 ha đạt 26,68% KH, rau xanh 1.762 ha/4.742 ha đạt 37,16% KH, cây thức ăn gia súc 667 ha/3.470 ha đạt 19,22%KH, mè 1.485 ha/1.746 ha đạt 85,05 % KH, cây trồng khác 38 ha/1.282ha đạt 2.96% KH.

© 2015 Bản quyền thuộc về CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẮK LẮK
Số 11 Hùng Vương - Phường Tự An - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Ði?n tho?i: 0262.3.852.747 - Fax: 0262.3.813.408
Email: diennk@nnptnt.daklak.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Ðăk Lăk