LIÊN KẾT WEBSITE

Mở liên kết

Lượt truy cập:   513,787

Đang online:      8

Báo cáo tiến độ sản xuất Tuần 36 (đến ngày 11/9)

     1. Tiến độ sản xuất cây trồng:

* Tình hình sản xuất vụ Hè thu năm 2019: (Kết thúc tiến độ gieo trồng tính đến ngày 20/8/2019.

Cây trồng

Diện tích (ha)

Giai đoạn sinh trưởng

Lúa nước

53.578ha/55.000ha

Sinh trưởng: Trỗ - Chín – Thu hoạch

Lúa cạn

8.644ha/ 8.606ha

Sinh trưởng: Trỗ- Chín – Thu hoạch

Ngô

57.402ha/62.700ha

Sinh trưởng: Chín  – thu hoạch

Khoai lang

3.094ha/2.230ha

Sinh trưởng: PTTL – Hình thành củ

Sắn

36.122ha/37.000ha

Sinh trưởng: PTTL – Hình thành củ

Đậu xanh

6.315ha/9.000ha

Sinh trưởng: PTTL – Hình thành quả

Đậu nành

1.210ha/1.740ha

Sinh trưởng: PTTL – Hình thành quả

Đậu lạc

2.526ha/2.167ha

Sinh trưởng: PTTL – Hình thành quả

Đậu các loại

10.063ha/7.970ha

Sinh trưởng: PTTL – Hình thành quả

Rau xanh

4.742ha/2.732ha

Sinh trưởng: Các giai đoạn

Mía

13.614ha/19.000ha

Sinh trưởng: PTTL

Cây hàng năm khác

10.172ha/8.140ha

Sinh trưởng: Các giai đoạn.

Cây trồng

Diện tích (ha)

Giai đoạn sinh trưởng

Cây cà phê

203.063

Sinh trưởng:  Quả chắc xanh – Chín bói

Cây tiêu

37.601

Sinh trưởng: Quả non

Cây cao su

37.841

Sinh trưởng: Các GĐST

Cây điều

23.028

Sinh trưởng: Quả xanh – Chín bói

Ca cao

1.731

Sinh trưởng: Các GĐST

Cây ăn quả các loại

20.489

Sinh trưởng: Các GĐST

Cây trồng khác

1.731

Sinh trưởng: Các GĐST

 

     * Tiến độ thu hoạch vụ Hè thu năm 2019:

ính đến ngày 10/9/2019 toàn tỉnh thu hoạch được 42.900 ha/207.482 ha đạt 20,68% KH. Trong đó, lúa nước 5.142 ha /53.578 ha đạt 9,60% KH, ngô 21.073 ha/57.402 ha đạt 36,71% KH, khoai lang 812 ha/3.094 ha đạt 26,24 KH, sắn 789 ha/36.122 ha đạt 2,18 %KH, đậu xanh 3.311 ha/6.345 ha đạt 52,43% KH, đậu nành 778 ha/1.210 ha đạt 64,30%, đậu lạc 1.714 ha/2.526 ha đạt 67,85 % KH, đậu các loại khác 4.179 ha/10.063 ha đạt 41,53% KH, rau xanh 2.243 ha/4.742 ha đạt 47,30% KH, cây dược liệu 300 ha/3.674, cây thức ăn gia súc 889 ha/3.470 ha đạt 25,62% KH, mè 1.485 ha/1.746 ha đạt 85,05 % KH, cây trồng khác 185 ha/1.282ha đạt 14,43% KH.

     * Tình hình sản xuất vụ Thu Đông 2019:

Tính đến ngày 10/9/2019 toàn tỉnh gieo trồng 12.172 ha/61.961 ha đạt 19,64%KH. Trong đó, lúa nước 1.384 ha, ngô 8.151 ha/38.795 ha đạt 21,01% KH, khoai lang 375 ha/1.550 đạt 24,19% KH, đậu nành 490 ha/1.460 ha đạt 33,56% KH, đậu lạc 1.905 ha/4.833 ha đạt 39,42% KH, đậu các loại 868ha/5.170 ha đạt 16,79% KH, rau xanh 270 ha/2.443 ha đạt 11,05% KH, cây hàng năm khác 113 ha/7.710 ha đạt 1,47 % KH./.

© 2015 Bản quyền thuộc về CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẮK LẮK
Số 11 Hùng Vương - Phường Tự An - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Ði?n tho?i: 0262.3.852.747 - Fax: 0262.3.813.408
Email: diennk@nnptnt.daklak.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Ðăk Lăk