LIÊN KẾT WEBSITE

Mở liên kết

Lượt truy cập:   531,836

Đang online:      14

Báo cáo tiến độ sản xuất Tuần 41 (đến ngày 16/10)

     1. Tiến độ sản xuất cây trồng:

* Tình hình sản xuất vụ Hè thu năm 2019: (Kết thúc tiến độ gieo trồng tính đến ngày 20/8/2019)

Cây trồng

Diện tích (ha)

Giai đoạn sinh trưởng

Lúa nước

53.578ha/55.000ha

Sinh trưởng: Trỗ - Chín – Thu hoạch

Lúa cạn

8.644ha/ 8.606ha

Sinh trưởng: Trỗ- Chín – Thu hoạch

Ngô

57.402ha/62.700ha

Sinh trưởng: Chín  – thu hoạch

Khoai lang

3.094ha/2.230ha

Sinh trưởng: PTTL – Hình thành củ

Sắn

36.122ha/37.000ha

Sinh trưởng: PTTL – Hình thành củ

Đậu xanh

6.315ha/9.000ha

Sinh trưởng: PTTL – Hình thành quả

Đậu nành

1.210ha/1.740ha

Sinh trưởng: PTTL – Hình thành quả

Đậu lạc

2.526ha/2.167ha

Sinh trưởng: PTTL – Hình thành quả

Đậu các loại

10.063ha/7.970ha

Sinh trưởng: PTTL – Hình thành quả

Rau xanh

4.742ha/2.732ha

Sinh trưởng: Các giai đoạn

Mía

13.614ha/19.000ha

Sinh trưởng: PTTL

Cây hàng năm khác

10.172ha/8.140ha

Sinh trưởng: Các giai đoạn.

Cây trồng

Diện tích (ha)

Giai đoạn sinh trưởng

Cây cà phê

203.063

Sinh trưởng:  Quả chắc xanh – Chín bói

Cây tiêu

37.601

Sinh trưởng: Quả non

Cây cao su

37.841

Sinh trưởng: Các GĐST

Cây điều

23.028

Sinh trưởng: Quả xanh – Chín bói

Ca cao

1.731

Sinh trưởng: Các GĐST

Cây ăn quả các loại

20.489

Sinh trưởng: Các GĐST

Cây trồng khác

1.731

Sinh trưởng: Các GĐST

 

* Tiến độ thu hoạch vụ Hè thu năm 2019: Tính đến ngày 15/10/2019 toàn tỉnh thu hoạch được 130.887 ha/207.482 ha đạt 63,08% KH. Trong đó, lúa nước 37.279 ha /53.578 ha, lúa cạn 477/8.644 ha đạt 5,52%, ngô 57,402 ha/57.402 ha đạt 100% KH, khoai lang 3.094/3.094 đạt 100% KH, sắn 1,414 ha/36.122 đạt 3.91 %KH, đậu xanh 6.315ha/6.315 ha đạt 100% KH, đậu nành 1.210 ha/1.210 ha đạt 100% KH, đậu lạc 2.526 ha/2.526 ha đạt 100 % KH, đậu các loại khác 10.063 ha/10.063 ha đạt 100% KH, rau xanh 4.742 ha/4.742 ha đạt 100% KH, cây dược liệu 300/3.674 ha đạt 8.17% KH, cây thức ăn gia súc 3.037 ha/3.470 ha đạt 87,52% KH, mè 1.746 ha/1.746 ha đạt 100 % KH, cây trồng khác 1.282ha/1.282 ha đạt 100% KH (Có bảng báo cáo tiến độ kèm theo).

* Tình hình sản xuất vụ Thu Đông 2019: Tính đến ngày 15/10/2019 toàn tỉnh gieo trồng 38.194 ha/61.961 ha đạt 61,64 %KH. Trong đó, lúa nước 1.506 ha, ngô 22.121 ha/38.795 ha đạt 51,50% KH, khoai lang 798/1.550 đạt 51,48% KH, sắn 1.534 ha, đậu nành 923 ha/1.460 ha đạt 63,22% KH, đậu lạc 3.397 ha/4.833 ha đạt 70,29% KH, đậu các loại 4,256 ha/5.170 ha đạt 82,32% KH, rau xanh 2,234 ha/2.443 ha đạt 91,44% KH, cây hàng năm khác 1.425 ha/7.710 ha đạt 18,48 % KH  (TAGS 870 ha, cây mè 245 ha, cây khác 310 ha)

© 2015 Bản quyền thuộc về CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẮK LẮK
Số 11 Hùng Vương - Phường Tự An - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Ði?n tho?i: 0262.3.852.747 - Fax: 0262.3.813.408
Email: diennk@nnptnt.daklak.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Ðăk Lăk