16:00:35 Thứ ba , Ngày 29 Tháng 11 Năm 2022

Luật Trồng trọt 2018, số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018

09/01/2020 00:00

     Chiều 19/11/2018, với 455 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành chiếm 93,81% tổng số đại biểu, Quốc hội đã chính thức thông qua thông qua Luật Trồng trọt.

Ban hành Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 thay thế Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón

09/01/2020 00:00

     Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Nghị định số 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón được hướng dẫn bởi Luật Trồng trọt thay thế cho Nghị định 108/2017/NĐ-CP ban hành ngày 20/9/2017.

Liên kết website