05:45:11 Chủ nhật , Ngày 02 Tháng 04 Năm 2023

Quy trình cấp, thu hồi MSVT/CSĐG và hướng dẫn xuất khẩu chanh leo, sầu riêng sang thị trường Trung Quốc

01/12/2022 15:23

Hiện nay, công tác cấp và giám sát mã số vùng trồng (MSVT), mã số cơ sở đóng gói (CSĐG) đáp ứng theo quy định của nhiều nước nhập khẩu phục vụ truy xuất nguồn gốc đang được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ trên toàn quốc. Nhằm cung cấp hướng dẫn thông tin một cách trực quan và dễ tiếp cận tới các đối tượng khác nhau tham gia chuỗi xuất khẩu, Cục Bảo vệ thực vật đã xây dựng 05 video clip gồm: Quy trình cấp, thu hồi MSVT/CSĐG và hướng dẫn xuất khẩu chanh leo, sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.

Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước

07/06/2022 13:53

Nhằm thúc đẩy công tác phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3449/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/8/2021 về kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với nhiệm vụ chính là định hướng sản xuất nông sản chủ lực gắn với kế hoạch tiêu thụ và xúc tiến thương mại, phân tích đánh giá tình hình thị trường nông sản. Để cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình sản xuất, biến động thị trường trong nước và xuất khẩu, Ban Chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản trân trọng gửi tới Quý cơ quan, độc giả 02 bản tin được phát hành hàng tháng: Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước và Bản tin Phân tích dự báo thị trường nông sản xuất khẩu.

Hướng dẫn đăng ký online tiêm vaccine COVID-19

13/08/2021 00:00

Để đăng ký tiêm vaccine online, người dân có thể truy cập Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 hoặc tải ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" cho điện thoại di động.

Liên kết website