22:31:26 Thứ tư , Ngày 18 Tháng 05 Năm 2022

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2019-2020, SƠ KẾT VỤ MÙA 2020 VÀ TUYÊN DƯƠNG CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

30/11/2020 00:00

     Sáng 13/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết vụ Đông Xuân 2019 - 2020, sơ kết vụ mùa 2020 và tuyên dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu thuộc lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

Liên kết website