05:29:55 Thứ sáu , Ngày 01 Tháng 07 Năm 2022

Vị trí, Chức năng - Nhiệm vụ, Quyền hạn

06/07/2015 00:00

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-SNN ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Liên kết website