Công tác kết nghĩa với buôn Ea Chỗ - Xã Yang Mao - Huyện Krông Bông trong 11 năm vừa qua (2004-2015).

Ngày đăng: 20/08/2015 00:00