Công văn số 10/TTBVTV-BVTV ngày 08/01/2021 về việc ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp

Ngày đăng: 13/01/2021 00:00