Công văn số 320/TTBVTV-BVTV ngày 09/6/2020 v/v tăng cường kiểm soát sinh vật gây hại trên ớt xuất khẩu sang Trung Quốc

Ngày đăng: 18/06/2020 00:00