Công văn số 50/TTBVTV-BVTV ngày 27/01/2021 v/v góp ý dự thảo Kế hoạch của Sở NN&PTNT triển khai thực hiện kế hoạch số 5131/KH-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh

Ngày đăng: 23/03/2021 00:00