Huyện krông bông tổ chức hội nghị tổng kết đông xuân 2017-2018, Sơ kết vụ mùa 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2018-2019

Ngày đăng: 28/12/2018 00:00