Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30/6/2016 của Liên bộ Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu.

Ngày đăng: 30/12/2016 00:00