04:19:09 Thứ tư , Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024

Thực hành Phòng cháy - chữa cháy lớp Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV khóa 1/2016

31/05/2016 00:00

     Các hoạt động của lớp học "Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV" khóa 1/2016

Kết quả triển khai chương trình tập huấn phòng trừ cây mai dương của Trạm Bảo vệ thực vật Huyện Lắk Năm 2015

04/12/2015 00:00

     Vừa qua, Trạm BVTV Huyện Lắk đã tổ chức 12 lớp tập huấn về kỹ thuật phòng trừ cây mai dương cho 600 lượt nông dân các xã, thị trấn trong toàn huyện. Đối tượng tập huấn chủ yếu là nông dân, ngoài ra còn có đại diện các ban ngành, đoàn thể ở địa phương như: Ban tự quản thôn, buôn, chi hội Phụ nữ, chi hội Nông dân, đoàn Thanh niên…

Kết quả triển khai chương trình tập huấn kỹ thuật của Trạm Bảo vệ thực vật Huyện Buôn Đôn Năm 2015

01/12/2015 00:00

     Trong Năm 2015 vừa qua, trạm Bảo vệ thực vật Huyện Buôn Đôn đã tổ chức các lớp Tập huấn kỹ thuật phòng trừ cây mai dương, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng (đặc biệt chú trọng bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu) cho 1.250 lượt nông dân trên địa bàn Huyện.

Tập huấn kiến thức "Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật cho hệ thống cán bộ Nông nghiệp các Xã, Phường"

20/11/2015 00:00

     Vừa qua, Trạm Bảo vệ thực vật Thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức các lớp Tập huấn kiến thức "Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật cho hệ thống cán bộ Nông nghiệp các Xã, Phường" trên địa bàn Thành phố.

Tập huấn "Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa vụ Hè Thu năm 2015"

21/09/2015 00:00

     Vừa qua, Trạm Bảo vệ thực vật Thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức các lớp tập huấn "Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa vụ Hè Thu năm 2015" cho bà con nông dân trên địa bàn Thành phố.

Khai giảng lớp "Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật" Khóa 2 năm 2015

09/09/2015 00:00

     Được sự cho phép của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức buổi lễ khai giảng lớp "Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật" Khóa 2 năm 2015.

Tập huấn "Luật Bảo vệ & Kiểm dịch thực vật và các văn bản có liên quan"

09/09/2015 00:00

     Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk kết hợp với Cục Bảo vệ thực vật tổ chức lớp Tập huấn "Luật Bảo vệ & Kiểm dịch thực vật và các văn bản có liên quan".

Lễ bế giảng lớp huấn luyện chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật khóa 1 năm 2015.

16/07/2015 00:00

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ bế giảng cho lớp "Huấn luyện chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật" khóa 1 năm 2015.

Liên kết website