03:34:21 Thứ tư , Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024

Kế hoạch số 486/KH-TTBVTV-TTPC ngày 16/12/2016 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Đắk Lắk

16/01/2017 00:00

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Công văn số 53/TTr-TTBVTV ngày 01/03/2016 - V/v thực hiện Thông tư 48/2015/TT-BNNPTNT.

08/03/2016 00:00

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đắk Lắk có công văn gửi các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư 48/2015/TT-BNNPTNT.

Công văn số 24/TTBVTV - V/v tăng cường kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

17/02/2016 00:00

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có công văn V/v tăng cường kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Công văn số 19/TTBVTV - V/v Hưởng ứng tuần lễ quốc gia An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016

25/01/2016 00:00

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có công văn gửi các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh về việc Hưởng ứng tuần lễ quốc gia An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016

Công văn số 04/BVTV ngày 06/01/2016 - V/v tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thuốc BVTV giả, thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục.

19/01/2016 00:00

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thuốc BVTV giả, thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục.

Liên kết website