08:36:44 Thứ ba , Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024

Ứng dụng "Thuốc Bảo vệ thực vật" của Cục Bảo vệ thực vật ban hành

20/06/2019 00:00

     Chi Cục Trồng trọt và BVTV giới thiệu đến quý độc giả và bà con nông dân Ứng dụng "Thuốc Bảo vệ thực vật" của Cục Bảo vệ thực vật ban hành kèm theo liên kết tải và hướng dẫn sử dụng.

Công văn số 385/TTBVTV-BVTV ngày 15/9/2017 - V/v Hướng dẫn quy trình kỹ thuật phòng, chống bệnh bạc lá lúa

26/09/2017 00:00

     Ngày 15/9/2017 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có công văn số 385/TTBVTV-BVTV V/v Hướng dẫn quy trình kỹ thuật phòng, chống bệnh bạc lá lúa.

Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh chổi rồng hại nhãn

15/07/2016 00:00

     Ngày 28/6/2016 Cục Bảo vệ thực vật có công văn số 1161/BVTV-QLSVGHR V/v ban hành quy trình kỹ thuật quản lý bệnh chổi rồng hại nhãn.    

Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh đốm nâu hại thanh long

15/07/2016 00:00

     Ngày 28/6/2016 Cục Bảo vệ thực vật có công văn số 1162/BVTV-QLSVGHR V/v ban hành quy trình kỹ thuật quản lý bệnh đốm nâu hại thanh long.

QCVN 01-172:2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính hại cây hồ tiêu.

21/07/2015 00:00

Chi cục Bảo vệ thực vật Đắk Lắk xin giới thiệu tới các bà con nông dân QCVN 01-172:2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính hại cây hồ tiêu.

QCVN 01-166:2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại lúa.

21/07/2015 00:00

Chi cục Bảo vệ thực vật Đắk Lắk xin giới thiệu tới các bà con nông dân QCVN 01-166:2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại lúa.

QCVN 01-177:2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại cây nhãn, vãi

21/07/2015 00:00

Chi cục Bảo vệ thực vật Đắk Lắk xin giới thiệu tới các bà con nông dân QCVN 01-177:2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại cây nhãn, vãi.

Liên kết website