08:25:41 Thứ ba , Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024

Công văn số 385/TTBVTV-BVTV ngày 15/9/2017 - V/v Hướng dẫn quy trình kỹ thuật phòng, chống bệnh bạc lá lúa

26/09/2017 00:00

     Ngày 15/9/2017 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có công văn số 385/TTBVTV-BVTV V/v Hướng dẫn quy trình kỹ thuật phòng, chống bệnh bạc lá lúa.

Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh chổi rồng hại nhãn

15/07/2016 00:00

     Ngày 28/6/2016 Cục Bảo vệ thực vật có công văn số 1161/BVTV-QLSVGHR V/v ban hành quy trình kỹ thuật quản lý bệnh chổi rồng hại nhãn.    

Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh đốm nâu hại thanh long

15/07/2016 00:00

     Ngày 28/6/2016 Cục Bảo vệ thực vật có công văn số 1162/BVTV-QLSVGHR V/v ban hành quy trình kỹ thuật quản lý bệnh đốm nâu hại thanh long.

QCVN 01-172:2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính hại cây hồ tiêu.

21/07/2015 00:00

Chi cục Bảo vệ thực vật Đắk Lắk xin giới thiệu tới các bà con nông dân QCVN 01-172:2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính hại cây hồ tiêu.

QCVN 01-166:2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại lúa.

21/07/2015 00:00

Chi cục Bảo vệ thực vật Đắk Lắk xin giới thiệu tới các bà con nông dân QCVN 01-166:2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại lúa.

QCVN 01-177:2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại cây nhãn, vãi

21/07/2015 00:00

Chi cục Bảo vệ thực vật Đắk Lắk xin giới thiệu tới các bà con nông dân QCVN 01-177:2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại cây nhãn, vãi.

Liên kết website