18:26:48 Thứ năm , Ngày 21 Tháng 09 Năm 2023

Quy trình cấp, thu hồi MSVT/CSĐG và hướng dẫn xuất khẩu chanh leo, sầu riêng sang thị trường Trung Quốc

01/12/2022 15:23

Hiện nay, công tác cấp và giám sát mã số vùng trồng (MSVT), mã số cơ sở đóng gói (CSĐG) đáp ứng theo quy định của nhiều nước nhập khẩu phục vụ truy xuất nguồn gốc đang được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ trên toàn quốc. Nhằm cung cấp hướng dẫn thông tin một cách trực quan và dễ tiếp cận tới các đối tượng khác nhau tham gia chuỗi xuất khẩu, Cục Bảo vệ thực vật đã xây dựng 05 video clip gồm: Quy trình cấp, thu hồi MSVT/CSĐG và hướng dẫn xuất khẩu chanh leo, sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.

Liên kết website