17:12:47 Thứ ba , Ngày 27 Tháng 02 Năm 2024

Bế giảng lớp TOT về quản lý tổng hợp sâu keo mùa thu trên cây ngô

15/09/2023 21:26

Cấp giấy chứng nhận giảng viên TOT cho 35 cán bộ đang công tác tại các Chi cục Trồng trọt & BVTV ở 17 tỉnh thành.

Liên kết website