18:25:04 Thứ năm , Ngày 21 Tháng 09 Năm 2023

Bế giảng lớp TOT về quản lý tổng hợp sâu keo mùa thu trên cây ngô

15/09/2023 21:26

Cấp giấy chứng nhận giảng viên TOT cho 35 cán bộ đang công tác tại các Chi cục Trồng trọt & BVTV ở 17 tỉnh thành.

Liên kết website