08:31:56 Thứ ba , Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024

Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30/6/2016 của Liên bộ Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu.

30/12/2016 00:00

Liên bộ Nông nghiệp & PTNT và Tài nguyên môi trường có thông tư liên tịch về quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu.

Thông tư số 33/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2016 quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành NN & PTNT.

14/11/2016 00:00

Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành NN & PTNT.

Công văn số 5290/UBND-CN V/v triển khai các văn bản quy định về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

15/07/2016 00:00

Ủy ban nhân dân Tỉnh Đắk Lắk có công văn số 5290/UBND-CN ngày 06/7/2016 V/v triển khai các văn bản quy định về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Công văn số 124/TTBVTV-TTPC - V/v tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân và một số Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10.

11/04/2016 00:00

Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật có công văn số 124/TTBVTV-TTPC - V/v tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân và một số Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 gửi các đơn vị trực thuộc.

Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 - Ban hành danh mục thuốc BVTV được phép và cấm sử dụng tại Việt Nam.

30/06/2015 00:00

Ngày 29/01/2015 Bộ NN&PTNT ra Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép và cấm sử dụng tại Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. Chi cục BVTV Đắk Lắk xin giới thiệu đến các cá nhân, tổ chức có liên quan để tham khảo và áp dụng.

Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 - Thông tư Quản lý thuốc Bảo vệ Thực Vật.

30/06/2015 00:00

 Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn vừa ban hành Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 về việc Quản lý thuốc Bảo vệ thực vật. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/8/2015. Đây là văn bản quan trọng nên Chi cục Bảo vệ thực vật​ Đắk Lắk xin thông tin tới các cá nhân, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực Bảo vệ thực vật trên địa bàn toàn tỉnh được biết và thực hiện.

Liên kết website